• MARLEEN RUTTENOpen-Air 2022Lees meer

 • Henk & TonGein op het plein!Lees meer

 • Maffe ManniNa 15 jaar terug op de Paasmarkt......

Borner Paosj-sjpektakel 2022

 

De jaarlijkse Paasmarkt en de feesttent blijkt al vele jaren een gouden combinatie te zijn in Born. Ook dit jaar heeft de organisatie van het Borner Paosj-sjpektakel, Vastelaovesvereiniging De Bessemebènjers Bor en Het Mascotje tijdens het paasweekend weer gezorgd voor het nodige muzikale vuurwerk op de Borner Markt. 

 

  

 

Op Paasmaandag, 18 april, is het de beurt aan een keur van artiesten. Optredens van Zaate Hermenie Mörge Geit Baeter (de winnaar van het LKZH), Thijs Olijve, Henk & Ton (van de Janse Bagge Bend) en Marleen Rutten. Tussen de optredens door zorgt Maffe Manni voor onvervalst entertainment!! 

Met vrije entree is er dan ook geen betere afsluiter van een rondje Paasmarkt denkbaar!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

  
 1. Alcoholhoudende dranken worden uitsluitend verstrekt aan personen vanaf 18 jaar. Twijfel aan de bar en geen ID-bewijs betekent géén alcoholhoudende dranken.
 2. Er is sprake van zero tolerance beleid bij de entree.
 3. Bezoekers kunnen aan de ingang worden gefouilleerd. Diegene die zich daar niet aan onderwerpt kan de toegang geweigerd worden zonder teruggave van entreegelden.
 4. Het in bezit hebben of het gebruiken / nuttigen van alle soorten drugs is ten strengste verboden.
 5. Het in bezit hebben van steekwapens, vuurwapens en ander soort wapentuig is ten strengste verboden en bij constatering van aanwezigheid bij een persoon wordt meteen aangifte gedaan bij de politie.
 6. Beschadiging en/of diefstal van goederen is ten strengste verboden en leidt tot aangifte bij de politie.
 7. Het in bezit hebben van eigen glaswerk of andere hieraan gerelateerde voorwerpen is verboden.
 8. De organisatie houdt zich te allen tijde het recht voor om personen of groepen de toegang te weigeren zonder het recht op teruggave van entreegelden.
 9. Niet aan de organisatie verwijtbare aanpassingen van het programma kunnen nooit leiden tot het recht op teruggave van entreegelden.
 10. Gewelddadig gedrag, discriminatie, provocatie en ongewenste intimiteit worden niet getolereerd.
 11. Bij betreding van het evenement wordt toestemming gegeven voor beeldregistratie en het gebruik van deze beelden / foto’s.
 12. Wanneer bezoekers zich niet aan de gestelde regels houden kunnen zij van het festivalterrein verwijderd worden en volgt indien nodig aangifte bij de politie.